Biblioteken och e-böcker

Svenska bibliotek har under de senare tio åren fått en allt större omsättning av e- och ljudböcker. Större städers bibliotek har egen utlåning men många områden går ihop om denna och även utlåning av pappersböcker för att underlätta för låntagarna. Exempel är Götabiblioteken för Östergötlands olika bibliotek och Västra Götaland har också en ihopsamlad sida. Lånekort kan alla få, det registreras med personnumret men i de flesta fall räcker det med giltig legitimation för att få låna. Många populära böcker i de tre genrer som kan lånas fysiskt, pappersbok, e-bok och ljudbok på CD är flitigt lånade och då kan man reservera. Man hamnar i ett kösystem och när det är din tur underrättas du via SMS. Med systemet kan man hämta på ett bibliotek i närheten även om den fysiskt finns någon annan stans. Lättare är det då med elektroniken som laddas ner direkt till telefon eller läsplatta. Ljudböcker streamas så för dem måste man vara online men e-boken kan läsas offline.

Biblioteken och e-böcker

Köpa, hyra eller låna, det är frågan

 Under början av detta decennium gick diskussionens vågor höga. Bokförlagen ville inte tillhandahålla elektroniska böcker i samma omfattning till biblioteken. Man förfasade sig över att läsarna hellre lånade gratis än att köpa, en e-bok kostade då mellan 150 till 250 kronor. Biblioteken betalade ett högre pris än så men det räckte inte för förlagen. Då skall man ta med i beräkningen att förlag som Storytel startade redan år 2005. Genom dem kan man prenumerera månadsvis och läsa eller lyssna så mycket man hinner. Men med tiden lade sig det tjafset, fler bokförlag hakade på idén med prenumeration. Så nu kan man välja fritt, låna på bibliotek eller betala avgift per månad hos Storytel, BookBeat med flera. Det verkar dock som tillgängligheten för streamade eller e-böcker via internet är sämre hos biblioteken än de fysiska böckerna på CD eller MP3.

E-böcker är framtiden

 Man tror att för att öka barnens läslust måste det digitala biblioteket utökas och mer fokus sättas på att barnen skall läsa via läsplatta. Redan idag hanterar de flesta barn från koltåldern surfplattor. Men läskunnigheten sjunker. Man menar att det inte finns någon snabb lösning på problemet, skolan måste skapa mer resurser för läsning och föräldrar måste vara mer aktiva för att få barnen att läsa. Och där spelar bibliotekens utlåning en stor roll. Bibliotekens roll för det digitala utbudet diskuterades livligt på förra årets bokmässa. Det fastslås att e-bokens framtid är stor och ljus och att det kommer att hända mycket i utvecklingen närmaste tiden.